Årsmøter og vedtekter

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. På årsmøtet velges korpsets styre. Årsmøtet fastsetter også kontingentsatsene. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og foresatte. Ordinært årsmøtet avholdes i løpet av mars måned hvert år.

Styret er underlagt årsmøtet og har som oppgave å forestå korpsets drift. Styreleder og styremedlemmer skal velges på årsmøtet. Styreleder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år. Styret konstituerer seg selv på første møte etter årsmøtet.

Her kan du lese korpsets vedtekter for alle detaljer om korpsets drift – sist oppdatert etter årsmøtet 13. mars 2013.

NMF har også utarbeidet en beredskapsplan som Olsvik skolekorps følger.