Historie og meritter

Korpset ble stiftet

Korpset ble stiftet 27.10.1981 med navn Olsvik Skolekorps. Det første styret bestod av: Gunnar Iversen, Laila Hellesund, Jostein Eliassen, Eirin Flåm, Sønneve Thue og Harald Thue. Korpsets egentlige stifter var rektor Hildur Bjørndal ved Olsvik skole.  Det var hun som var den som ønsket seg et skolekorps på skolen og som kalte inn til det første møtet for å starte korpset.  Siden var hun en ivrig bidragsyter sammen med sin mor til alle korpsets basarer og andre arrangement.  Dessverre døde hun noen år etter at korpset var stiftet, og et av korpsets første spilleoppdrag var å spille i hennes begravelse i Sævareid.


Turer og begivenheter

 • 1982: I april måned ble instrumentene utdelt.
 • 1983: Første stevne – Laksevågstevnet på Damsgård skole.
 • 1983: Første tur – Hordastevnet på Husnes.
 • 1983: Første deltakelse på Julematinéen på Laksevåg gymnas.
 • 1985: Tur til Danmark.
 • 1987: Tur til Danmark og Tyskland.
 • 1988: Deltakelse i Rogaland Musikkforbunds jubileumsstevne for skolekorps (Sandnes).
 • 1989: Oppstart av prosjektet «Best i vest» som var et jevnlig konsert- og øvingssamarbeid mellom skolekorpsene i Bergen vest (Olsvik skolekorps, Alvøen skolekorps, Mathopen skoles musikkorps og Vadmyra skolekorps).
 • 1989: Tur til England (Scarborough).
 • 1993: Vant Griegkonkurranse under jubileet i 1993 (Griegmarkering på Vestkanten).
 • 1995: Tur til Sandnes Korpsfestival.
 • 1996: Tur til England (Scarborough).
 • 2001: Tur til Mandal Skolekorpsfestival.
 • 2002: Fra mars 2002 startet vi opp prosjektsamarbeid med Musikklaget Fjellklang. Korpsene fungerer hver for seg, men samarbeider i forbindelse med konkurranser og konserter.
 • 2002: Felleskorpset Olsvik og Fjellklang fikk 1. plass i 3.divisjon janitsjar på «Sotrafestivalen».
 • 2002: Korpsets første hjemmesider kommer på luften i romjulen 2002.
 • 2005: Tur til Oslo med deltagelse i NM for skolekorps og 2005-festivalen sammen med Fjellklang.
 • 2005: Vi starter i august opp med ukentlig samspill for både aspirantkorps og juniorkorps. Anette Grøn ansettes og får ansvaret med å sette dette i gang.
 • 2006: Tur til Sandefjord med deltagelse i NM for skolekorps sammen med Fjellklang.
 • 2006: Korpset får eget domenenavn – www.olsvikskolekorps.no.
 • 2006: 25-års jubileum markeres med konsert i kultursalen på Vannkanten, sammen med Fjellklang og Jan Eggum. Dette er også starten på en ny tradisjon med årlige konserter på Vannkanten i bydelens kulturuke.
 • 2007: Tur via NM i Sandefjord til Sverige og Göteborg Music Festival. Sammen med Fjellklang.
 • 2009: Olsvik skolekorps og Musikklaget Fjellklang kom på 1. plass i 3. divisjon janitsjar i «Hordablæsten 2009»
 • 2009:Tur til Sandefjord med deltagelse i NM for skolekorps sammen med Fjellklang.
 • 2009: Oppstart av prosjektsamarbeid «Vestawind» som var et samarbeid mellom Olsvik skolekorps, Musikklaget Fjellklang, Alvøen skolekorps og Mathopen Skoles Musikkorps. Vestawind deltar på Sotrafestivalen 2009 (november) og Hordablæsten 2010 (mars).
 • 2011: Vestawind-samarbeidet tas opp igjen med tanke på Hordablæsten og i NM 2011.
 • 2011: Korpstur til Larvik og NM for skolekorps sammen med Vestawind.
 • 2011: Mathopen trekker seg ut av Vestawind-samarbeidet for en periode, og prosjektsamarbeidet fortsetter med Olsvik, Alvøen of Fjellklang.
 • 2012: Korpstur til Gøteborg Music Festival sammen med Vestawind.
 • 2012: Fra august øver Alvøen skolekorps sine musikanter i hovedkorpset fast sammen med Olsvik sitt hovedkorps på Olsvik skole.
 • 2014: Korpstur til Trondheim og Landsfestivalen og NM for skolekorps sammen med Musikklaget Fjellklang. Vi kaller fortsett samarbeidskorpset for Vestawind. Korpset kommer på 4. plass i NM, 3. divisjon.
 • 2015: Alvøen skolekorps sine tre siste musikanter i hovedkorpset bytter korps, og blir tatt opp som medlemmer i Olsvik skolekorps. (Alvøen har en bra aspirant- og juniorgruppe, og bygger opp nytt korps med disse.)
 • 2015: Korpstur til NM for skolekorps i Larvik sammen med Musikklaget Fjellklang. Vestawind kommer på 3. plass i 3. divisjon.

Styreledere

 • 1981-1983  Harald Thue
 • 1983-1985  Kåre Ag. Flåm
 • 1985-1986  Jostein Eliassen
 • 1986-1987  Kåre Ag. Flåm
 • 1987-1989  Jostein Berge
 • 1989-1991  Gunnar Johannesen
 • 1991-1992  Jorunn Epland
 • 1992-1993  Gunnar Waardal
 • 1993-1996  Jorunn Epland
 • 1996-2001  Svein Zahl
 • 2001-2011  Arve van der Meeren
 • 2011-20xx  Helge Hagenes

Dirigenter

HOVEDKORPSET:

 • 1981-1985: Odd Petter Saltnes
 • 1985-1990: Helge Mjøs
 • 1990-2004: Ketil Tveito
 • 2004-20xx: Bjørn Andersen

JUNIOR- OG ASPIRANTKORPSET:

 • 2005-2014: Anette Grøn
 • 2014-2015: Tor-Erik Hellesen

Æresmedlemmer

Hildur Bjørndal ble sammen med sin mor korpsets første æresmedlemmer. Hildur var den første rektor ved Olsvik Skole, og den som tok initiativet til å få stiftet korpset. Det var hun som ønsket seg et skolekorps på skolen og som kalte inn til det første møtet for å starte korpset.  Siden var hun en ivrig bidragsyter sammen med sin mor til alle korpsets basarer og andre arrangement.  Dessverre døde hun noen år etter at korpset var stiftet, og et av korpsets første spilleoppdrag var å spille i hennes begravelse i Sævareid. Hildurs mor bidro i mange år med gaver til våre basarer etter dette.

Harald Thue var med og stiftet korpset, og ble korpsets første styreleder. Skolekorpset var hans hjertebarn i en 10-års periode. Det var ikke mange øvelser, turer eller arrangement i den perioden  Harald og Kåre ikke deltok på.

Kåre Flåm ble styreleder i 1983, og var aktiv i styret til 1987. Sammen med Harald Thue var Kåre med på det aller meste som skjedde i korpset de første ti årene, både øvelser og arrangement.

Jorunn Epland ble utnevnt til æresmedlem i desember 1998 etter ti års lang innsats i korpsets styre. Fire av disse årene var hun styreleder. Også Jorunn var med på det meste som skjedde i korpset i denne perioden.

Svein Zahl ble utnevnt til æresmedlem juni 2005 etter ti års lang innsats i korpsets styre, derav 5 år som styreleder. Svein var med på alt, inklusiv så godt som alle øvelser i denne perioden.

Arve van der Meeren ble utnevnt til æresmedlem i juni 2015 etter 18 års lang innsats i korpsets styre. 10 av disse årene var han styreleder. Arve var med på alt som skjedde i korpset i denne perioden.


Årets musikant

Fra og med sesongen 2005/06 startet vi opp med å hedre en musikant, junior eller aspirant med tittelen «Årets musikant». Viktige kriterier for å bli utnevnt til årets musikant er at man er flink til å øve hjemme, viser fremgang og stiller på øvelsene. Følgende er kåret til «Årets musikant»:

 • 2005-06:  Jayanthan Jeyatharan (11)
 • 2006-07:  Christer van der Meeren (19)
 • 2007-08:  Kristin Nygård (19) og Eirin Lie Sætre (16)
 • 2008-09:  Silje Sunde (14)
 • 2009-10:  Eivind Nygård (18)
 • 2010-11:  Silje van der Meeren (15)
 • 2011-12:  Marie Hellesund (16)
 • 2012-13:  Lan La (16)

(Tall i parantes er musikantens alder.)


Årets metronom

Fra og med sesongen 2006/07 startet vi opp med å hedre en musikant, junior eller aspirant med tittelen «Årets metronom». Viktige kriterier for å bli utnevnt til årets metronom er at han/hun er en stødig pådriver og et tempoangivende medlem gjennom hele året, enten det er musikalsk eller sosialt. Det kan være ift oppmøte, presist oppmøte, øving, fravær eller omsorg/hjelpsom overfor andre medlemmer. Kort oppsummert; en som utmerker seg litt ekstra, og ikke bare for en enkelt episode, men jevnt og trutt gjennom hele året. Tittelen hedres med en metronom. Følgende er kåret til «Årets metronom»:

 • 2006-07:  Martine Sunde (11)
 • 2007-08:  Sindre Aadland (9)
 • 2008-09:  Carmen Isabel Vinjor Erdal (9)
 • 2009-10:  Pawel Chandrykowski (9)
 • 2010-11:  Sofie Jørgensen Hellesund (9)
 • 2011-12:  Jan Ignacio Jakobsen-Castro (10)
 • 2012-13:  Frida Teoline Hammer Nilsen (10)

(Tall i parantes er alder.)


Hvis noen har historisk informasjon om korpset som ikke er med her, eller korrigeringer til det som står her, vennligst send en e-post til styret slik at nyttig informasjon kan publiseres.