Politiattest

Krav til politiattest i Olsvik skolekorps

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.

I Olsvik skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Styret i Olsvik skolekorps har bestemt at politiattest skal fremlegges av alle som sitter i styret, alle instruktører, dirigenter og korpsledere.

Dette gjøres i samråd med en av to styreoppnevnte.
Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av både korpset og søker, og undertegnes av begge. En av korpsets styreoppnevnte sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til søkers hjemmeadresse. Den sendes ikke til korpset.

3: Søker skal framvise sin politiattest til en av de to styreoppnevnte (se over). Olsvik skolekorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i Olsvik skolekorps

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.spilleglede.no/politiattest