Har du lyst å begynne?

Olsvik skolekorps øver i ulike grupper om onsdagene på Olsvik skole og her er alle hjertelig velkommen! Har du spilt tidligere eller spiller nå, er du velkommen til å begynne rett i hovedkorpset eller juniorkorpset (ut ifra alder). Hovedkorpset øver kl 18.00-19.30. Junior- og aspirantkorpset øver kl 17.00-18.00. Kontingent pr halvår er kr 1000,- Alle medlemmer får 30 min individuell instruksjon, samt får låne instrumenter og utstyr. Ta kontakt på mail: styret(krøllalfa)olsvikskolekorps.no eller via facebook: Olsvik skolekorps

Generell info

Nye musikanter, aspiranter (kalles aspiranter 1. spilleår), er alltid velkommen. Korpset spiller for på skolen samtidig med at informasjon og påmeldingsskjema deles ut til disse elevene. Samtidig med denne konserten holdes et «sanserom» der elevene får se og prøve de instrumenter vi skal starte opplæring på. Har man elever i høyere klassetrinn som ønsker å begynne, er det bare å sende en mail til oss.

Normalt inviterer vi til opplæring på 3-5 forskjellige instrumenter, dette vil være avhengig av korpsets sammensetting og hvilke instrumentgrupper det er behov for å ta inn.

Man får opplæring på eget instrument i individuelle øvelser med instruktør, eller i små grupper.
I tillegg har man fellesøvelser:
Det første året har man fellesøvelser i aspirantkorps, onsdager kl 17-18.
Det andre eller tredje året har man fellesøvelser i juniorkorpset onsdager kl 18-19.
Fra det tredje eller fjerde året har man fellesøvelser onsdager kl. 18-20 i hovedkorpset.

Hva koster det å gå i Olsvik skolekorps? Kontingenten for medlemsskapet fastsettes hvert år på årsmøte i mars, den er nå på kr. 1000 per halvår for hovedmedlem, og kr. 800 for søsken til hovedmedlem.

SPILLEGLEDE 2020 fortsetter:

Har du lyst å lære deg å spille et instrument med oss, er du velkommen i ny gruppe som starter opp onsdag 2.9.20 kl 13.00-14.00 (fra 2.klasse og oppover). Alle får låne med seg instrument hjem, slik at de kun bruker eget instrument. Denne gruppen er i år gratis å delta på for nye. For påmelding eller spørsmål: osk(krøllalfa)olsvikskolekorps.no

____________________________________________________________________________________

Prosjekt Spilleglede 2019: Elever på SFO i 2. og 3.klasse vil få tilbud via SFO høsten 2019. Det vil også være åpen gruppe etter skoletid for de som ikke går på SFO onsdager kl 13.00-14.00, se oppslag på skolen ved oppstart. Vi har dyktige spillelærere som fokuserer på spilleglede og mestring. Du kan også få individuelle timer på ditt instrument om du melder deg inn i korpset.

Dersom ditt barn vil begynne å spille et instrument i Olsvik skolekorps er det bare å sende mai

 Skriv på:

-barnets navn, adresse, klasse og fødselsdato,  foresattes navn og mobilnummer (en del info sendes på mail og sms)

 Skriv gjerne 2 alternativer for hva barnet helst vil spille. Vi tilbyr undervisning på følgende instrumenter: Klarinett, fløyte, saksofon, kornett, walthorn, trombone og baryton. Dersom du vil spille slagverk, anbefaler vi å spille et år på et av nevnte instrumenter først, bl.a. for å lære noter.

Vi krever ingen forhåndskunnskap, at barnet har lyst å lære å spille er nok. Vi har ingen reservebenk, alle er like velkomne!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

På mandag 11.01.16 startet samspillet opp igjen for elevene på SFO-musikkgruppen. Øvingstid for samspill er mandager kl 13.30-14.15 for 2.klasse og 14.15-15.15 for 3.klasse og oppover. De er en fantastisk ivrig gjeng som har det veldig kjekt sammen. Har du et barn som har lyst å begynne å spille et instrument? Vi setter opp en ny gruppe ut på våren og ønsker nye elever fra alle trinn hjertelig velkommen. T

SPILLEGLEDE · ENGASJEMENT · MESTRING

Alle skoleelever fra 2.klasse er hjertelig velkommen til å begynne i Olsvik skolekorps og lære seg å spille et instrument- enten de går på SFO eller ikke. Vi har samspill rett etter skoletid, slik at alle har mulighet å delta. I Olsvik skolekorps får elevene både samspill og individuell instruktør på sitt instrument. Vi har fokus på mestring og gode opplevelser- vi har ingen reservebenk, her er alle medlemmer like viktige og velkomne. Vi gir opplæring på følgende instrumenter: Klarinett, tverrfløyte, saksofon, kornett, baryton, trombone, walthorn og slagverk. Hvis du vil begynne i Olsvik skolekorps, så er det bare å ta kontakt med oss på: osk(Krøllalfa)olsvikskolekorps.no

Vi pleier å ta inn nye aspiranter hvert år rett etter skolestart (hovedsaklig fra 2. 3. og 4. klasse), men det er mulig å begynne i januar/ februar 2016. Barn fra 5. klasse og oppover kan begynne når som helst i løpet av året, det er bare å sende en mail til oss.


Generelt om opptak av aspiranter

Olsvik Skolekorps har normalt opptak av aspiranter (kalles aspiranter 1. spilleår) 1-2 ganger i året. Opptak innledes med at korpset spiller for på skolen samtidig med at informasjon og påmeldingsskjema deles ut til disse elevene. Samtidig med denne konserten holdes et «sanserom» der elevene får se og prøve de instrumenter vi skal starte opplæring på. Har man elever i høyere klassetrinn som ønsker å begynne, er det bare å sende en mail til oss.

Normalt inviterer vi til opplæring på 3-5 forskjellige instrumenter, dette vil være avhengig av korpsets sammensetting og hvilke instrumentgrupper det er behov for å ta inn.

Man får opplæring på eget instrument i individuelle øvelser med instruktør, eller i små grupper.
I tillegg har man fellesøvelser:
Det første året har man fellesøvelser i aspirantkorps, onsdager kl 17-18.
Det andre eller tredje året har man fellesøvelser i juniorkorpset onsdager kl 18-19.
Fra det tredje eller fjerde året har man fellesøvelser onsdager kl. 18-20 i hovedkorpset.

Hva koster det å gå i Olsvik skolekorps? Kontingenten for medlemsskapet fastsettes hvert år på årsmøte i mars, og i 2014 er den på kr. 1000 per halvår for hovedmedlem, og kr. 800 for søsken til hovedmedlem. Går barnet på SFO gjelder annet.