Velkommen til nye muligheter for å finne spillegleden!

Vi takker for støtte til prosjekt Spilleglede 2020 og Musikkfabrikk: OBOS, BA/Sparebankstiftelsen DNB, Fana Sparebank, Sparebanken Vest. Påmelding til Musikkfabrikk finner dere på aktivibergenvest.no