Vi ønsker nye barn og ungdommer hjertelig velkommen!

Olsvik skolekorps øver i ulike grupper om onsdagene på Olsvik skole og her er alle velkommen! Har du spilt tidligere eller spiller nå, er du velkommen til å begynne rett i hovedkorpset eller juniorkorpset (ut ifra alder). Hovedkorpset (opp til 19 år) øver kl 18-19.30. Juniorkorpset øver kl 17.00-18.00. Kontingent pr halvår er kr 1000,- Alle medlemmer får 30 min individuell instruksjon med dyktig spillelærer, samt får låne instrument og utstyr. Ta kontakt på mail: osk(krøllalfa)olsvikskolekorps.no eller via facebook: Olsvik skolekorps

Hovedkorpset (opp til 19 år) øver kl 18-19.30. Juniorkorpset øver kl 17.00-18.00. Kontingent pr halvår er kr 1000,- Alle medlemmer får 30 min individuell instruksjon med dyktig spillelærer, samt får låne instrument og utstyr. Ta kontakt på mail: osk(krøllalfa)olsvikskolekorps.no eller via facebook: Olsvik skolekorps

Har du lyst å lære deg å spille et instrument med oss, er du velkommen i nye grupper som starter opp i slutten av august, fra 1.klasse og oppover. Alle får prøve ulike instrumenter, slik at hver enkelt kan begynne på det de får best lyd på eller ønsker seg mest. Tidspunkt for ny gruppe kommer. Ta gjerne kontakt allerede nå på: osk(krøllalfa)olsvikskolekorps.no

Prosjekt Spilleglede 2019: Elever på SFO vil få tilbud via SFO høsten 2019. Det vil også være åpen gruppe etter skoletid for de som ikke går på SFO, onsdager kl 13.00-14.00 (se oppslag på skolen ved oppstart). Elevene får instruksjon med dyktige spillelærere. Du kan også få individuelle timer på ditt instrument om du melder deg inn i korpset.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 2019-04-02_15.23.11-1-2-1024x1024.jpg

Dersom ditt barn vil begynne å spille et instrument i Olsvik skolekorps er det bare å sende mail til: osk(krøllalfa)olsvikskolekorps.no